ИЗГРАДБА КОМЕРЦ поседува лиценци B, C, D и E за изведба; лиценци B, C и D за надзор и лиценци A и B за проектирање на објекти

Објектот на Изградба во Франкфурт

Објектот на Изградба Комерц - затворот во Франкфурт во Германските медиуми. За целата сторија кликни на повеќе
ПОВЕЌЕ

Референтна листа

 • Комерцијална банка
 • Стопанска Банка – Велес
 • ТТК Банка – Скопје
 • Народна Банка на Република Македонија
 • Заеднички служби на Влада на Република Македонија
 • Македонски Телекомуникации
 • Југохром – Јегуновце ( денешен Силмак)
 • Неуромедика
 • Државен Завод за Геодетски работи
 • Фонд за Здравствено Осигурување на Македонија
 • IMG
 • UNICEF
 • Општина Аеродром
 • Општина Карпош
 • EVN Македонија
 • Општина Кисела Вода
 • Министерство за Здравство
 • Министерство за Образование
 • Министерство за Внатрешни Работи
 • Министерство за Правда
 • Министерство за Финансии

 

повеќе

За нас

Друштвото за градежништво производство и трговија Изградба-Комерц Експорт-Импорт Скопје е формирано во 1991 година продолжувајќи го и проширувајќи го работењето на зидаро-фасадерскиот дуќан Изградба кој почна со делатност од областа на градежништвото во далечната 1985 година.

повеќе