СЕПАРАЦИЈА

ПОСЕТЕТЕ НÉ НА:

АДРЕСА
бул. Борис Трајковски бр.141
Скопје, индустриска зона Пинтија
ТЕЛЕФОНИ
++ 389 (0)2 2763 888
++ 389 (0)2 2763 999

Пребарајте на нашата веб страна

сепарација за песок Идризово, место викано Наово/Идризово
++ 389 (71) 397 994
++ 389 (0)2 2763 888
++ 389 (0)2 2763 999
contact@izgradba-komerc.com.mk

 

Од 2014 година компанијата Изградба-Комерц ја проширува својата дејност со сопствена сепарација за ископ на песок и чакал во с. Идризово.

Во склоп на сепарацијата компанијата располага и со рударска опрема (багери, булдужери, камиони и сл).

Материјалот што се произведува поседува Сертификат за сообразност на контрола на фабричко производство согласно Закон за градежни прпизводи на РМ.

 

Контакт информации

IZGRADBA BANER WEB

   
бул. Борис Трајковски бр.141
Скопје, индустриска зона Пинтија
++ 389 (0)2 2763 888
++ 389 (0)2 2763 999
contact@izgradba-komerc.com.mk

ПОСЕТЕТЕ НÉ НА:

Локација